GEOTHERMIE
is niet duurder,
de prijs is identiek!

0 euro voor het energieverbruik voor verwarming, koeling en aanmaak warm water, hoe doen we dat?
Een woning uitgerust met geothermie heeft op zih al een E-peil lager dan 30.
Dus dat is een BEN-woning die kan koelen zónder uitgerust te zijn met PV-panelen.

Het verbruik van de geothermische warmtepomp kunnen we naar 0 euro brengen door een beperkt aantal PV-panelen te installeren, meestal volstaan 10 à 12 panelen.
Hierdoor komt het E-peil van de woning onder de 20 te liggen. Bij een E-peil onder de 20 is er een subsidie in de vorm van een 100% teruggave van het KI.
Dat bedrag is groter dan de investering voor 10 à 12 PV-panelen.

Het resultaat is 0 euro verbruik bij 0 euro meerinvestering t.o.v. dezelfe woning met gas en verplichte hernieuwbare energie.
Scheldimmo bewijst dit alle dagen sinds 2008!

Meerinvestering Geothermiehuis met € 0 verbruik
t.o.v. E-30 woning met hernieuwbare energie

(gas zonder koeling, 190m², garage incl.)

Prijzen incl. BTW Detailprijs Totale kostprijs
E30, luchtdichtheid v50 = 2 à 4, C+ EVO II smartzone
Gas + vloerverwarming (schouwdoorvoer inbegrepen) € 16.000 € 24.000
Verplichte hernieuwbare energie (zonneboiler + PV-panelen) € 8.000
Geothermiehuis2021 met € 0 verbruik
180 Lm boringen € 7.000 € 29.000
Warmtepomp 8 kW (interne boiler en koeling) € 12.000
Vloerverwarming € 5.000
12 PV-panelen € 5.000
Meerinvestering = € 5.000
Subsidies € 5.000 > resultaat € 0 meerprijs

 

Meerinvestering Passiefhuis met € 0 verbruik
t.o.v. E-30 woning met hernieuwbare energie

(gas zonder koeling, 190m², garage incl.)

Prijzen incl. BTW Detailprijs Totale kostprijs
E30, luchtdichtheid v50 = 2 à 4, C+ EVO II smartzone
Gas + vloerverwarming (schouwdoorvoer inbegrepen) € 16.000 € 24.000
Verplichte hernieuwbare energie (zonneboiler + PV-panelen) € 8.000
Passiefhuis gas + zonneboiler met € 0 verbruik
Isolatie passiefhuis (2x meer in vloer en dak) € 12.500 € 57.500
3-dubbel glas + aanpassing raamprofiel € 3.000
Aanpassing in ruwbouw en afwerking € 3.500
Kostprijs ruimteverlies door isolatie € 2.500
Gascondensatieketel € 5.000
Zonneboiler € 5.500
Zonnescreens + bredere arduindorpels € 8.000
Meerprijs vertilatiesysteem D t.o.v. C+ EVO II € 4.000
Luchtdichtheid v50 = 0.6 € 3.500
24 PV-panelen € 10.000
Meerinvestering = € 33.500

Beperkte airco is hier nog niet in verrekend.

Meerinvestering Woning met lucht/water warmtepomp met € 0 verbruik t.o.v. E-30 woning met hernieuwbare energie

(gas zonder koeling, 190m², garage incl.)

Prijzen incl. BTW Detailprijs Totale kostprijs
E30, luchtdichtheid v50 = 2 à 4, C+ EVO II smartzone
Gas + vloerverwarming (schouwdoorvoer inbegrepen) € 16.000 € 24.000
Verplichte hernieuwbare energie (zonneboiler + PV-panelen) € 8.000
Woning met lucht/water warmtepomp met € 0 verbruik
Warmtepomp 8 kW (binnen- en buitenunit € 14.000 € 38.000
Vloerverwarming € 9.000
24 PV-panelen + 12 extra om ontdooiingscyclus teniet te doen € 15.000
Meerinvestering = € 14.000

Waarom geen gas met zonneboiler?

Bovenstaande eerlijke vergelijking van meerinvestering en verbruik zegt al genoeg, maar toch nog even zeggen dat het verbruik voor verwarming met geothermie ivg. met gas 3x lager ligt en omdat bij Scheldimmo geothermie € 0 duurder is! Geothermie kan bovendien beneden én boven machtig koelen. Met gas kan niets gekoeld worden tenzij er bijkomend geïnvesteerd wordt in een energieverslindende airco.

 

En Waarom geen lucht/water warmtepomp?

Omdat bij Scheldimmo geothermie € 0 duurder is dan een lucht/water warmtepomp, en je hoeft geen expert te zijn om in te zien dat de geothermische warmtepomp zowel in winter als in zomer van een ander kaliber is dan de lucht/water warmtepomp.

Of zoals Daikin (nochtans producent van Lucht/Water warmtepompen) het schoorvoetend toegeeft: “ Het rendement van een warmtepomp is niet voor elke soort warmtepomp gelijk. De opbrengst van een warmtepomp stijgt immers als er warmte geput wordt uit een natuurlijke bron met een constante temperatuur. Daarom heeft en lucht-lucht warmtepomp het laagste rendement, omdat dit type warmtepomp tijdens de koude wintermaanden veel energie nodig heeft om de koude lucht op te warmen terwijl er in de zomer heel wat energie nodig is om de lucht af te koelen. Warmtepompen die warmte putten uit grond of water zullen daarom voor een hogere opbrengst zorgen.”

geothermie in combinatie met een beperkt aantal zonnepanelen zorgt voor een verbruik van €0!