GEOTHERMIE
€0 verbruik, €0 meerkost
LEVEN ZONDER VERWARMINGSFACTUUR
Het geothermiehuis is tot op heden de meest goedkope én de meest energie-efficiënte oplossing op de nieuwbouwmarkt gebleken.

Dat is niet verwonderlijk want het geothermiehuis koppelt de 3 sterke punten van het ingenieursbureau Scheldimmo – transparantie, kortingen en mogelijkheden tot eigen werk – aan de geothermische warmtepomp, die voor verwarming moeiteloos een rendement van 6 en voor koeling een rendement van 16 kan voorleggen*.
Ervaring in meer dan 550 geothermiewoningen die we ondertussen realiseerden, leert ons bovendien dat het resterende verbruik voor verwarming, aanmaak sanitair warm water en geo-koeling teniet kan worden gedaan door een beperkt aantal zonnepanelen.

Ons geothermiehuis met een verbruik van € 0 kost nu € 0 meer dan dezelfde woning met E-peil 40

Bewijs

Vervang in de E-40 woning de gas en verplichte hernieuwbare energie-installatie door de geothermische warmtepomp met verticale aardsondes en je krijgt reeds een BEN-woning (E-peil lager of gelijk aan 30). De meerinvestering hiervoor is € 0 (woning van 200 m², incl. garage).
Wil je bovendien het verbruik van de geothermische warmtepomp herleiden tot € 0, plaats dan 12 zonnepanelen (woning van 200 m², incl. garage). Kostprijs € 5000. Maar deze € 5000 krijg je terug onder de vorm van 5 jaar 100% belastingsvermindering op het K.I., want het E-peil is nu lager dan 20 (= € 5000 subsidies).
Geothermie levert bovendien gratis koeling, wat er bovendien voor zorgt dat investeren in een aircosysteem overbodig wordt.

* Verwarming: een rendement van 6 betekent dat er slechts 1 kWh aan elektriciteit nodig is om in de winter 6 kWh warmte aan de aarde te onttrekken. Koeling: een rendement van 12.5 betekent dat er slechts 1kWh aan elektriciteit nodig is om in de zomer 17 kWh warmte in de grond te steken.
Geothermie huis Elst
Geothermie huis Zwalm
Geothermie huis Lokeren
Leven zonder verwarmingsfactuur, met geothermie kan het écht!