GEOTHERMIE
€0 verbruik, €0 meerkost
LEVEN ZONDER VERWARMINGSFACTUUR
Het geothermiehuis is tot op heden de meest goedkope én de meest energie-efficiënte oplossing op de nieuwbouwmarkt gebleken.

Dat is niet verwonderlijk want het geothermiehuis koppelt de 3 sterke punten van het ingenieurbureau Scheldimmo – transparantie, kortingen en mogelijkheden tot eigen werk – aan de geothermische warmtepomp, die voor verwarming moeiteloos een rendement van 6 en voor koeling een rendement van 16 kan voorleggen*.

Ervaring in meer dan 600 geothermiewoningen die we ondertussen realiseerden, leert ons bovendien dat het resterende verbruik voor verwarming, aanmaak sanitair warm water en geo-koeling teniet kan worden gedaan door een beperkt aantal zonnepanelen.

Ons geothermiehuis met een verbruik van € 0 kost nu € 0 meer dan dezelfde woning (gas) met E-peil 35

Het Geothermiehuis combineert een maximum aan comfort, gezondheid, beschikbare ruimte aan € 0 meerinvestering t.o.v. gas + verplichte hernieuwbare energie.
Het verbruik én een CO2-uitstoot herleiden tot 0 wordt bekomen door te investeren in 12 PV-panelen. De opbrengst van 12 PV-panelen is minimaal 3000 kWh.
Het totaalverbruik (verwarming, aanmaak warm water en koeling) van een geothermische warmtepomp voor een woning van ca. 200 m2 oppervlak (garage incl.) is maximaal 3000kWh. Kostprijs 12 PV-panelen bedraagt rond de €5.000. Die € 5.000 krijg je terug onder de vorm van 5 jaar 100% belastingvermindering op het KI, want het E-peil is nu lager dan 20 (subsidie = € 5.000).
Het resultaat blijft € 0 meerprijs. De economische rendabiliteit kan dus niet beter.
Geothermie levert bovendien gratis koeling, wat er bovendien voor zorgt dat investeren in een aircosysteem overbodig wordt en wat opnieuw een CO2-neutrale oplossing is.

* Verwarming: een rendement van 6 betekent dat er slechts 1 kWh aan elektriciteit nodig is om in de winter 6 kWh warmte in de woning te steken waarvan 5 kWh gratis uit de bodem.
Koeling: een rendement van 16 betekent dat er slechts 1kWh aan elektriciteit nodig is om in de zomer 16 kWh koeling in de woning te steken waarvan 15 kWh gratis uit de bodem.
Geothermie huis Elst
Geothermie huis Zwalm
Geothermie huis Lokeren
Leven zonder verwarmingsfactuur, met geothermie kan het écht!