Scroll Top
Geothermie
Drie essentiële componenten
 • verticaal bronsysteem of de verticale grondboringen: de bron waaruit de gratis energie wordt gehaald om in de winter te verwarmen en in de zomer te koelen;
 • geothermische warmtepomp: gebruikt de geothermische energie uit het bronsysteem om er verwarming en koeling van het gebouw mee aan te maken op een zeer energiezuinige manier en kan bovendien ook instaan voor het sanitair warm water;
 • afgiftesysteem: de manier waarop het gebouw met zeer lage, en dus gezonde, temperatuur kan verwarmd worden (+/- 30 °C) in de wintermaanden, maar bovendien ook kan afgekoeld worden tijdens de zomer met heerlijk frisse vloeren (+/- 18 °C).
De werking van een warmtepomp met aardsondes
 • De 2 à 6 aardsondes (aantal afhankelijk van de omvang van uw woning) worden verticaal in de grond gebracht met hoogtechnologische boormachines.
 • De aardsondes worden op een 7-tal meter van elkaar geplaatst.
 • Elke aardsonde bestaat uit 1 à 2 Socarexbuizen die, al naargelang de energiebehoefte, van 50 tot 150 m naar beneden gaan om vervolgens terug naar boven te komen.
 • Zij worden ca. 80 cm onder de grond onderling verbonden met de buizen van de andere aardsondes en zitten voor niets in de weg.
 • Elke buis heeft een diameter van ca. 3 cm en is gevuld met water gemengd met antivriesmiddel.
  De temperatuur van de aarde is ongeveer 10° C. Het water in de buizen neemt de temperatuur van de aarde aan, zijnde 10° C.
 • Uiteindelijk komt na verbinding van alle aardsondes 1 buis (Ø 3 cm) de woning binnen naar de warmtepomp en na afgifte van de warmte van het water verlaat de buis de woning. We hebben dus een gesloten circuit.
 • Het water van 10° C passeert in de warmtepomp een koelvloeistof. Die vloeistof verdampt reeds bij -25° C en onttrekt dus de warmte aan het binnenkomende water, zoals een druppel ether op onze hand de warmte aan onze hand onttrekt en verdampt.
 • De bekomen damp is nu 10° C. Door compressie, en daar hebben we elektriciteit voor nodig, stijgt de temperatuur van het gas naar 70° C.
 • Het gas van 70° C verwarmt nu een gesloten watercircuit in de woning, nl. de buizen van de vloerverwarming.
 • De buis met afgekoeld water (7° C) verlaat de woning en gaat terug de grond in.
 • De grond (10° C) warmt het water in de buis terug op. Nadat het de aardsondes doorlopen heeft is de temperatuur terug 10°C. De cyclus kan opnieuw beginnen.
 • In de zomer koelt het water van het aardsondecircuit uw gesloten watercircuit in de woning af via een warmtewisselaar en twee circulatiepompjes (zéér laag energieverbruik van max. 100 euro per jaar). We spreken van geo-koeling.
geothermie met verticale aardsondes is veruit de meest efficiënte manier van verwarmen én van koelen op de markt!