Scroll Top
Scheldimmo
De garantie op zorgeloos bouwen
Wij bieden u vier waterdichte garanties
Prijsgarantie

De bouwheer heeft een budget én een lijst van wensen.
Budget en wensen staan meestal lijnrecht tegenover elkaar.
Via een gedetailleerde meetstaat krijgt de bouwheer reeds van bij het voorontwerp inzage in de prijsvorming van zijn wensen. M.a.w. de ingenieurs van Scheldimmo laten van bij het voorontwerp de vermenigvuldiging zien tussen hoeveelheden en eenheidsprijzen.
De bouwheer kan vanaf dat moment weloverwogen keuzes maken om binnen zijn budget te geraken. Bovendien stelt Scheldimmo zich borg voor de meetstaat van de totale woning.
Scheldimmo garandeert u een VASTE TOTAALPRIJS met maximum 3% marge!

Kortingsgarantie

Door hun groot omzetcijfer genieten sleutel-op-deur bedrijven massa-kortingen bij:

 • fabrikanten
 • importeurs
 • leveranciers

Deze massa-kortingen worden echter opgeslorpt door de werking eigen aan het sleutel-op-deur-systeem, met name:

 • advertenties
 • verkopers
 • modelwoningen
 • toonzalen
 • complexe hiërarchische structuren

Scheldimmo legt de nadruk op de tevredenheid van de bouwheer en rekent op zijn mond-aan-mond reclame. Scheldimmo:

 • werkt niet met advertenties
 • heeft geen verkopers
 • heeft geen modelwoningen
 • werkt met de grote toonzalen van importeur en fabrikanten
 • heeft een zeer eenvoudige hiërarchische structuur

Ongeveer de helft van de massa-kortingen welke Scheldimmo verkrijgt blijft hierdoor voorbehouden aan de klant.

Kwaliteitsgarantie

Het ingenieursbureau Scheldimmo bestaat uit 8 industrieel ingenieurs bouwkunde en 1 burgerlijk ingenieur bouwkunde. Dit ingenieursteam voert volgende taken uit:

 • bespreking met de bouwheer omtrent het programma
 • bespreking van voorontwerpen en opmaak van de meetstaten hieromtrent, zulks in overeenstemming met het budget van de bouwheer | optimalisatie
 • advies omtrent de vorming en de samenstelling van de prijs | optimalisatie
 • advies omtrent materiaalkeuze | kwaliteitsgarantie
 • redactie van de contracten tussen de bouwheer en de door Scheldimmo geselecteerde aannemers. Daarin wordt o.a. de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemers vastgelegd. Mocht er zich een probleem voordoen en de aannemer/leverancier heeft opgehouden te bestaan, dan stelt Scheldimmo zich garant
 • opstellen van het nacalculatierapport na de ruwbouwfase
 • controle van de facturatie van alle aannemers in de afwerkingsfase
 • volledige technische coördinatie van alle werken | kwaliteitsgarantie
 • organisatie van de nodige werfvergaderingen al of niet in aanwezigheid van de bouwheer en architect
 • verschijnen bij de voorlopige oplevering als gemandateerde van de betrokken aannemers
 • informatie aan de bouwheer m.b.t. het verloop van de werken en de door hem te ondernemen stappen
 • bespreking van eventuele gerezen problemen en suggestie voor oplossingen hieromtrent
 • opstellen van veiligheids- en postinterventiedossier (100-tal blz.)
 • stabiliteitsberekeningen en toezicht bij correcte uitvoering ervan

De werforganisatie, de werfopvolging, de netheid op de werf, de strenge selectie en voortdurende begeleiding van aannemers en leveranciers resulteren in een uiteindelijke meerwaarde.

Termijngarantie

Bovendien behoedt het team van ingenieurs de bouwheer én de architect voor technische en organisatorische zorgen. De architect hoeft zich niet langer in te dekken via administratieve dure boeteclausules en hoeft niet langer boze faxen of aangetekende brieven te sturen om zijn macht/onmacht te laten gelden. Problemen, vastgesteld door de architect bij leveranciers, importeurs of fabrikanten, worden steeds onder druk van Scheldimmo opgelost in het voordeel van de bouwheer. Hetgeen resulteert in zowel een financieel als een termijnvoordeel.

Scheldimmo garandeert u ook nu nog een VASTE TOTAALPRIJS met een marge van maximum 3%!

Dat is uniek!