Scroll Top
Scheldimmo
Volledig transparante facturatie
Facturatieschema Sleutel-op-de-deur:

Alle kortingen worden opgeslorpt door het bouwbedrijf, dat door-factureert aan de klant. Het bouwbedrijf is boekhoudkundig gezien verplicht van winst te nemen.

Massa-korting verkregen door het bouwbedrijf
100%
Eindkorting verkregen door de bouwheer

Niets van de massa-korting levert een extra voordeel op voor de bouwheer. In het beste geval zal het sleutel-op-de-deur bedrijf een paar procenten toestaan als promotie op een beurs of via een advertentie.

Het lastenboek vermeldt meestal te weinig details zodanig dat het bouwbedrijf zélf de keuze heeft.
Een goedkopere oplossing levert hén extra winst op.
Bij meerwerken is de winstname uitermate hoog. Voorbeelden van meerwerken:

  • dieper funderen ten gevolge van slechte ondergrond;
  • meer ondergronds metselwerk doordat het bouwterrein lager ligt dan het straatniveau.

Voor werken welke de bouwheer zélf tijdens het bouwproces wenst uit te voeren zijn de toegepaste minprijzen doorgaans niet in verhouding.

Facturatieschema Scheldimmo:

Transparant: het commissieloon van Scheldimmo bedraagt ongeveer de helft van de verkregen massakortingen de andere helft wordt rechtstreeks in mindering gebracht. De bouwheer profiteert dus zélf van de kortingen (duizenden euro’s).

Massa-korting verkregen door scheldimmo
100%
Eindkorting verkregen door de bouwheer
50%

Transparant: de bouwheer verkrijgt een heel erg duidelijk inzicht in de prijsvorming van zijn woning.
Eventuele besparingen tijdens de opbouw- of afwerkingsfase gaan volledig naar de bouwheer.
Zelfs bij meerwerken of hogere afwerkingsgraad blijven de grote kortingen van kracht.

Bij Scheldimmo krijgt u een héél erg duidelijk en zeer gedetailleerd inzicht in de prijsvorming van uw toekomstige woning!